Aufbauseminar

Tag 1: Endokrine Erkrankung beim Kleintier, Endokrinopathie Pferd, Reisekrankheiten

Tag 2: Viruserkrankungen, Hauterkrankungen, Endoparasiten, Ektoparasiten

Dozentin: Tina Hawacker

Call Now Button